29.04.2012 MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA OPOLE (PL)

White World Cyber Love: Výborná 3 (z 9)
Rozhodčí: Kitty Sjong (DK)

Na výstavu v Opole bylo přihlášeno celkem 11 mladých feneček maltézského psíka. Na výstavu se ale dvě nedostavily, a tak nás bylo v kruhu "jen" 9. Posuzování bylo důkladné, tzn. i dlouhé, Chloe se paní rozhodčí moc líbila. Získali jsme ocenění Výborná 3 (první byla fenka o 7 měsíců starší a druhá byla o 4 měsíce starší). Rozhodčí dokonce zadala několik VD, D a některé maltézáčky i "vyhodila" z kruhu, proto si také velice vážíme známky výborná.